הקצאת מניות: איך זה עובד ומה חשוב לדעת

עו"ד גבריאל בנטוב כללי 0 תגובות

הקצאת מניות

 

המניות השייכות לבעלי המניות של החברה והועברו לבעלותם, הקצאת המניות נעשית מההון הרשום של החברה.

ההון הרשום

הון המניות הרשום הוא סך המניות שהונפקו על שם החברה. למשל, פעמים רבות מעדיפים מייסדי חברה משותפים להנפיק 1,000 מניות כהון הרשום של החברה. להקצות 300 מניות לכל מייסד כך שיהיו בעל 50% כל אחד מהמניות המוקצות. אך נותר עוד 400 מניות שלא מוקצות. לצורך העניין ההון הרשום הוא 1,000 מניות.

הקצאת מניות

מההון הרשום ניתן להקצות לבעלי המניות חלק מהמניות. בין אם בעל מניות חדש או בעל מניות קיים. למשל, אם ישנם שני שותפים בעלי 300 מניות כל אחד, יש באפשרותם להקצות עוד מניות לאחד או לכמה מבעלי המניות כך שכל אחד יחזיק 500 מניות וכל ההון הרשום בעצם מוקצה.

אפשרות אחרת היא להכניס שותף נוסף, שלישי, ולהקצות לו עד עוד 400 מניות כך  שיהיה שותף עם במיזם. ניתן לראות כי באמצעות הקצאת מניון מההון הרשום אפשר להוסיף בעלי מניות ולתת להם שליטה כזאת או אחרת על החברה בהתאם לתקנון החברה.

האם אפשר פשוט להקצות עוד מניות מההון הרשום?הקצאת מניות

לא, כשיש תקנון לחברה שכל בעלי המניות הסכימו עליו יש לפעול לפי התקנון חברה. במידה ויש צורך בהסכמה של כל בעלי המניות יהיה צורך הסכמה להקצאת מניות נוספת.

בנוסף, יש לדווח לרשם החברות על הקצאת המניות תוך 14 יום באמצעות טופס הקצאת מניות, את הדיווח יש לעשות אימות מול עורך דין.

האם ניתן למנוע ממני לבצע הקצאת מניות?

הכל תלוי ביחסי הכוחות שהגדרתם בהסכם מייסדים ובתקנון חברה, יש הרבה מנגנונים שחוסמים שותפים מלעשות הקצאת מניות באופן חד צדדי.

הזרמת כסף לחברה בתמורה להקצאת מניות נוספת– במידה ואחד השותפים רוצה לקנות עוד מניות בתמורה לכסף, אם לא יהיה סעיף שחוסם אותו מלעשות זאת אותו שותף יכול להשתלט על החברה. על כן סעיפים כמו זכות הצטרפות , זכות סירוב ראשונה ועוד בכדי למנוע השתלטות של אחד על החברה.

רוב נדרש לשם הקצאת מניות חדשות – לעיתים מכניסים סעיף בנוגע להקצאת מניות אשר מסדיר כמה אחוז מבעלי המניות צריכים להסכים טרם מקצים מניות נוספות לגורם נוסף. כך אפשר לשלוט על התהליך ולמנוע מצב של איבוד שליטה על החברה.

סוגי ההקצאות השונות

הקצאה במזומן- מניות מוקצות בתמורה לכסף לפי שווי כל מניה.

הקצאה שלא במזומן- למשל ניתן להקצות אופציות לעובדים כאשר חלק מהתמורה ניתנת במניות.

איך אפשר לעשות את זה (כמעט) לבד

יש למלא את הטופס- שם החברה, תאריך ההקצאה, מספר ח.פ, מען המשרד, שם המניה (סוג המניה), פרטי בעלי המניות, אופן ההקצאה. לאחר מילוי המסמך לגשת אלינו לאימות חתימה במחיר סמלי ולדווח לרשם החברות בשליחה בדואר כתובת למשלוח:  רחוב יפו 97 בנין כלל- קומה 13, ת.ד.  28178  – ירושלים  91281.

טפסים

דו”ח הקצאת מניות

בעלי המניות שלהם הוקצו המניות

הקצאת מניות – חלוקת מניות של החברה לבעליה -לבעלי המניות (הקיימים או החדשים). חלוקת המניות מתבצעת מהון המניות הרשום. לפני הקצאת מניות רצוי לבדוק שאין מגבלות החלות על ההקצאה.

[1] מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין מספר דרכונו, המדינה שבה הוצא הדרכון בדיווח הראשון לגביו יצורף העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) התש”ס – 1999. היה בעל המניות תאגיד, יצויין מס’ הרישום של התאגיד. ואם המדובר בתאגיד זר, יצורף בדיווח לגבי אותו תאגיד, העתק תעודת ההתאגדות והאישורים הנדרשים כאמור בתקנה 16 האמורה.

[2] מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין מספר דרכונו, המדינה שבה הוצא הדרכון בדיווח הראשון לגביו יצורף העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) התש”ס – 1999. היה בעל המניות תאגיד, יצויין מס’ הרישום של התאגיד. ואם המדובר בתאגיד זר, יצורף בדיווח לגבי אותו תאגיד, העתק תעודת ההתאגדות והאישורים הנדרשים כאמור בתקנה 16 האמורה.

 

[author title="על המחבר"]

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *