שינוי שם חברה

עו"ד גבריאל בנטוב כללי 0 תגובות

שינוי שם חברה – איך עושים זאת? המאמר הבא מאת Contracto ייתן לכם מספר דגשים בנושא.

בטרם נחליט על השם החדש, כדאי להבין איך בוחרים שם חוקי.

בחוק החברות מפרטים כיצד בוחרים את השם:

בחירת שם

  1. חברה רשאית להירשם בכל שם, כפוף להוראות סימן זה ולהוראות כל דין.

ציון בעמ בסוף שם חברה

  1. שמה של חברה, שאחריות בעלי המניות בה מוגבלת, כאמור בסעיף 35, יכלול בסופו את הציון “בערבון מוגבל” או “בע”מ”.

שם מטעה

  1. (א) לא תירשם חברה בשם שהוא –

(1)   שמו של תאגיד הרשום כדין בישראל או הדומה לו עד כדי להטעות;

(2)   סימן מסחר רשום לגבי טובין או שירותים שעוסקים בהם למטרות הדומות למטרות החברה המבקשת להירשם, או שם הדומה לו עד כדי להטעות, אלא אם כן הוכח לרשם כי בעל סימן המסחר הסכים לכך בכתב; לענין זה, “סימן מסחר רשום” – כמשמעותו בפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], תשל”ב-1972.

(ב)  בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), לא תירשם חברה בשם שהרשם סבור כי יש בו משום תרמית או הטעיה.

שם הנוגד את תקנת הציבור

  1. לא תירשם חברה בשם שהרשם סבור כי הוא עלול לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו.

אנחנו רוצים להתעכב על בחירת שם מטעה ראשית, בכדי להימנע מעיכוב של רשם החברות בעניין השם, כדאי לעשות בדיקה אם השם שאתם בוחרים לא קיים כבר או דומה לשם של אחר.

לכן כדאי ללכת לאתר הרשם: https://ica.justice.gov.il/GenericCorporarionInfo/SearchCorporation?unit=8

ולחפש את שם דומה לשלכם, למשל אם אתם רוצים לקרוא לחברה שלכם שלמה טכנולוגיות ומופיע שם דומה כמו שלומי טכנולוגיות אז כדאי לחשוב על עוד מילה שתייחד אתכם כמו למשל שלמה תוכנה, שבבים וטכנולוגיה בע”מ.

בצורה כזאת לרשם יהיה יותר קל מהר וחוקי לאשר את השם שלכם.

בנוסף כדאי לעשות בדיקה אם אתם לא מפרים שם מסחרי של חברה אחרת שכבר קיימת בשוק.

לכן, רצוי לבקר באתר של רשם דימני המסחר ולבצע חיפוש: http://www.trademarks.justice.gov.il

החיפוש צריך לכלול וריאציות שונות של השם שלכם בשביל למדוד את הקרבה למותג שלכם. בכל אופן אם שם החברה יהיה קרוב לשם של סימן מסחר רשום יש סיכון שיחסמו את הפעילות שלכם וידרשו שינוי שם. על כן ניתן לפעול ברמה השיווקית עם שם אחר מאשר שם החברה.

לאחר שבחרנו את השם, זה הזמן לשנות את השם:

סמכות הרשם להורות על שינוי שם

  1. (א) נרשמה חברה בשם שאין לרשמו לפי סימן זה, רשאי הרשם לדרוש ממנה לשנות את שמה.

(ב)  לא מסרה החברה לרשם, בתוך ארבעה חודשים ממועד הדרישה כאמור בסעיף קטן (א), הודעה על החלטה לשינוי שמה, רשאי הרשם לשנות את שמה לשם שיבחר.

(ג)   החליט הרשם לשנות את שם החברה, ישלח לחברה תעודת שינוי שם, ויראו את השינוי כאילו נקבע על פי החלטת החברה והרשם.

(ד)  השר רשאי לקבוע הוראות לענין הפרסום של שינוי השם.

צו מניעה

  1. בית המשפט רשאי, לבקשת חברה, להורות למי שנטל את שמה או שם הדומה לו עד כדי להטעות, או, לבקשת מי שנפגע מרישום חברה בשם בניגוד להוראות סעיף 27, להורות לחברה, להימנע מלהשתמש בשם, אלא אם כן שוכנע כי זכותו של הנתבע להשתמש בשם קודמת לזכותו של המבקש.

שינוי שם

  1. (א) חברה רשאית, באישור הרשם, לשנות את שמה, והוראות סעיפים 25 עד 30 יחולו, בשינויים המחויבים, על ההחלטה לשינוי ועל השם המבוקש.

(ב)  אישר הרשם לחברה לשנות את שמה, ירשום הרשם את השם החדש במקום השם הקודם וייתן לה תעודת שינוי שם.

יש דרכים לשנות שם של חברה אחרת, אם היא דומה לשם החברה שלכם ובפניה לרשם לנצל את סמכותו לשנות שם, כמו כן ניתן לפנות לבית המשפט בנושא לצורך הוצאת צו מניעה.

בלי קשר, חברה יכולה לשנות את שמה ללא עלות בצורה מקוונת במילוי טופס, החומר עובר לרשם החברות, הוא מבצע את הבדיקות שפורטו כמו שהשם לא דומה לשם אחר ומאשר את שינוי השם החדש.

ניתן לעשות את השינוי שם באתרנו בצורה פשוטה יעילה וקלה

[author title="על המחבר"]

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *