בשביל להקל עליכם ריכזנו את כל המונחים החשובים בכדי שתוכלו להבין טוב יותר את המאמרים באתר ובכדי להימנע מטעויות בניהול העסק שלכם. מומלץ לפנות למילון המונחים כאשר מישהו משתמש במונח שאינכם מבינים והוא מהותי עבור פעולה שאתם עומדים לבצע.

מסמך שהנפיקה חברה המעיד על קיומה של התחייבות כספית שחבה החברה, ומגדיר את תנאיה, למעט שטרי חוב או שטרי חליפין שנתנה חברה במהלך עסקיה
יחידה במשרד המשפטים האמונה לבדיקת המסמכים המוגשים לאשר ולנהל הקמות חברה בישראל