תביעה קטנה- הצגת ראיה וגילוי מסמכים

ככלל בהליך האזרחי הרגיל יש חובת גילוי מסמכים, מוסד התביעות הקטנות שואב בחלקו מהמסגרת הנורמטיבית הבאה אך אינו כפוף לו ושיקולים משלו כמו יעילות הדיון שהוא ערך עליון בתביעות הקטנות, כך נכתב בהחלטה בתיק ת”א 19711-07-10:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

“שיטת המשפט בארצנו הינה השיטה האדוורסרית, לפיה המשפט מתנהל “בקלפים פתוחים”, קרי, כל צד חושף בפני יריבו את המסמכים הנוגעים לעניין הנידון המצויים או שהיו מצויים ברשותו (תקנה 112 לתקנות סדר הדין האזרחי). עמד על כך, המלומד אורי גורן, בספרו “סוגיות בסדר דין אזרחי”, מהדורה עשירית, שם בעמ’ 198: 

“”נקודת המוצא העקרונית לעניין גילוי מסמכים והעיון בהם היא גילוי מירבי, שכן המשפט עומד על האמת וביסוד ההליך השיפוטי עומדת חשיפת האמת. גילוי האמת משרת את אינטרס בעלי הדין בהבטיחו עשיית משפט, והוא משרת גם את אינטרס הציבור בהבטיחו את תקינות פעילותה של המערכת החברתית כולה. עם זאת, אין הזכות לעיון בלתי מוגבלת; לצידה עומדות טענות בדבר חיסיון שהדין והפסיקה מכירים בהן. הכלל הוא שבהתדיינות אזרחית יש להבטיח גילוי רחב ככל הניתן של מידע הרלוונטי למחלוקת הנדונה בבית המשפט, אך כלל זה אינו ניצב בדד. כנגדו ניצבים ערכים אחרים, ובהם יעילות ההליך המשפטי, ההגנה על אינטרסים לגיטימיים של הצד המגלה ומניעת פגיעה באינטרסים של צדדים שלישיים. האיזון ההולם בין עקרונות אלה נגזר מנסיבותיו של כל מקרה”. “

כיצד לבקש גילוי מסמכים

יש לבקש מהצד השני בפניה כתובה, במידה ולא נענה תוך 30 יום יש לפנות לבית המשפט בבקשה להורות על גילוי מסמכים. ככל שבית המשפט לא נענה לכך, דבר שקורה לעיתים תכופות כיוןן שבית המשפט מעדיף לחכות ליום הדיון מאשר לעכב הליכים ולהוציא החלטות כאלה ואחרות.

יש לצרף עותק של הפניה לצד השני ולהסביר את החשיבות במסמכים להוכחת תביעתכם. שיהיה לידיעת בית המשפט לכל הפחות בתיק. ביום הדיון תוכלו לטעון לכך וזה יהווה משקל מסוים בתיק.

האם ניתן לבקש ראיות טרם הדיון

בהחלט ניתן, באמצעות בקשה מתאימה לבית המשפט אשר מסבירה מה הם הראיות שנמצאות אצל הצד השני ומדוע אתם סוברים שהם נמצאים אצלם. יש לצד השני חובה להציג לכם ראיות טרם הדיון שנמצאים אצלם.

מה הם הראיות שניתן לבקש מהצד השני

תמונות, התכתבויות, סרטוני וידיאו ועוד. בעידן של היום בו חברות גדולות בדרך כלל אוגרות את המידע הראייתי יש להן יתרון מובנה מול האזרח הפשוט. על כן, פעמים רבות בית המשפט מצפה מהם להציג את הראיות כמו הקלטת שיחה, חוזה חתום ועוד. במידה ואין להם את זה בית המשפט נוקף לחובתם את אי הבאת הראיה וככל הנראה הראיה קיימת אך היא לרעתם ועל כן לא מציגים אותם.

מה הסיכוי בית המשפט יורה לצד השני על הבאת הראיות

בית המשפט אינו מוגבל בסדרי הדין למעט מתו צו עשה או צו מניעה ורק לעיתים נדירות יכול לאשר את הצו. אך כן יכול לתת החלטות ביניים להאיץ בצד השני להציג את הראיות, יש כמה דברים שבית המשפט לוקח בחשבון טרם מוציא החלטה בעניין גילוי מסמכים כמו האם זה ההחלטה תעריך את הדיון ומי הצד שנמצא אצלו הראיות, במידה והוא גוף גדול אז הסבירות שהוא שומר ראיות חשובות שזקוק להם התובע בכדי להוכיח תביעתו אז ייטה בית המשפט לאשר את הבקשה.

רצוי להקדים בפניה לצד השני ולמהר להגיש בקשה, ככל שתגישו בשלב מוקדם יותר את הבקשה , ייטה בית המשפט לאפשר זאת. לעיתים שופטים מעדיפים שביום הדיון יוצגו כל הראיות.

יפים הדברים בעניין זה בתיק דמאיו נ’ סלקום ישראל בע”מ 06-02-2015:

“זכות הגישה לערכאות במובנה המהותי מחייבת , אפוא, איזון בין בעלי הדין הן בידע המשפטי, הן בנגישות לראיות הרלוונטיות. מאחר שבתביעה קטנה נגד גוף מוסדי קיים חוסר איזון חמור ו מובנה בידע המשפטי, גוברת החובה לעשות מאמץ סביר ליצירת איזון , למצער, בנגישות לראיות הרלוונטיות. מכאן שחובת גילוי מסמכים קיימת ביתר שאת בבית המשפט לתביעות קטנות במקרים אלה. לא בכדי , אפוא, הותיר המחוקק בידי בית המשפט לתביעות קטנות את כל הסמכויות שיש לבית משפט שלום בעניינים שבסדר דין או שבנוהג .(תקנה 9 לתקנות השיפוט בתביעות קטנות תשל”ז 1976).

דברים אלה אמורים במיוחד לאור המציאות שהתפתחה בשלושה עשורים האחרונים במסגרת המהפכה הדיגיטאלית – המחשובית – התקשורתית. מציאות שבה מספר גדול מאוד של אנשים הפכו לקוחות של ספקים רבי אונים של מצרכים בסיסיים בתחומים מגוונים הנוגעים לחיי היומיום.

יחד עם זאת , מובהר ומודגש כי יש לשמור על אופיו המהיר של ההליך של תביעה קטנה ובמידה ויתברר כי המשפט עשוי להתמשך, עקב הצורך בגילוי מסמכים נרחב או הליכי ביניים אחרים , תישקל אפשרות העברת התובענה לבית משפט השלום.”

גילוי מסמכים ביום הדיון לפני הדיון בתביעה קטנה

במידה ויש לכם או לצד השני ראיה חשובה, ראוי להציגה טרם תחילת הדיון בכדי שהצד השני יוכל להתכונן לדיון בהתאם לראיות. אחרת זה יכול לשחק לרעתכם אי הצגת ראיה או שליפתה באמצע הדיון.

אי הצגת ראיות חשובות

במידה וישנן ראיות שעולה בדיון שאחד הצדדים מחזיק בהם אך לא הביאם לבית המשפט. אי הבאת הראיות תשחק משקל לחובתם בעניין זה. למשל אם יש הקלטה שלא הוצגה לבית המשפט והייתה יכולה לתרום למחלוקת בתיק אז הצד שבידו ההקלטה יישחק כנגדו אי הבאת הראיה.

איך מגיבים לגילוי מסמכים

יש להחתים על תצהיר בנוסח חופשי (מומלץ להיעזר  בעו”ד) על הטופס, לא בהכרח צריך להיצמד לנוסח בטופס תקנה 112 טופס 11.