תביעה קטנה- טופס
תביעה קטנה טופס כתב תביעה

תקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל”ז-1976 מוצג טופס כתב תביעה והינו ניראה כך:

כתב תביעה

 בבית המשפט לתביעות קטנות                                                                                 תיק מס’ _____

 1.      שם התובע, מס’ זהותו ומען מגוריו

 2. שם הנתבע, מען מגוריו או מען עסקו

 3.      תיאור התביעה

3.1.   תיאור התביעה: המקום והתאריך או ה תאריכים שבהם נוצרה ההתחייבות לתשלומו של סכום הכסף הנתבע, בין בהסכם בין בעלי הדין ובין בדרך אחרת.

3.2.   המקום שנועד, או שהיה מכוון, לקיום ההתחייבות.

3.3.   מקום המסירה של הנכס;

3.4.   מקום המעדה או המחדל שבשלו תובעים.

3.5.   סכום הכסף הנתבע

3.6.   נימוקי התביעה : _______________________________________________

3.7.   אני מצהיר בזה כי בשנה האחרונה כי בשנה האחרונה הגשתי בבית המשפט זה לא יותר מחמש תביעות.

                                                     חתימת התובע________________

יש לך שאלה? רוצה ייעוץ מעורך דין? כמה פרטים ונחזור אליך!
טל’  072-213-1092, דחוף? 054-765-0002 
איך לקרוא את המדריך?

המדריך נכתב על עו”ד המערכת של קונטרקטו אשר בעל ניסיון רב בתביעות ניסוח, ליווי ניהול ההליך ועוד. תוכלו להיתרם מהידע המוצג פה ולמנוע מעצמכם לעשות טעויות ולהוביל אתכם לניצחון בתיק. במידה והינכם ממהרים ולא יכולים להעמיק בכל נושא ונושא תוכלו לדפדף על ידי התפריט המפורט מימין, בהצלחה!

קרא על: תביעה קטנה ועורך דין בתהליך