תביעה קטנה- הגשה בנט המשפט באינטרנט

הגשת תביעה בבית משפט לתביעות קטנות באינטרנט הפך להיות רווח למדי, נט המשפט מאפשר הגשת תביעה באופן מקוון ומבלי לצאת מהבית.

טרם כניסה לאתר נט המשפט ולמערכת של הרשות השופטת יש להצטייד ב: ת.ז, כתב התביעה בקובץ PDF , מומלץ שהעמודים יהיו יחדים כולל הנספחים.

לשם העברת קבצי PNG או IMG ל PDF ניתן להשתמש באתר הבא.

לשם דחיסת הקבצים לגודל המתאים למערכת נט המשפט (משנים את הגודל מדי פעם לפעם).

פרטי הנתבע כגון ת.ז, ח.פ, כתובת.

לאחר מכן יש לגשת לאתר של הרשות השופטת נט המשפט.

איך לפעול בנט המשפט בפועל?

לסמן את הכניסה לכניסת בעל עניין בתיק (ללא כרטיס חכם) ולהקיש את מספר הת.ז שלכם.

תביעה קטנה ברשת

באיזה בית משפט מגישים את התביעה הקטנה

לאחר מכן תקפוץ לכם הודעה כי בית המשפט ישלח לצד השני את כתב התביעה, אתם יכולים ללחוץ על אישור ולשחרר את הודעה זו. במידה והינכם רואים כי בית המשפט מתקשה להמציא לנתבע את כתב התביעה תוכלו להגדיל ראש ולעשות זאת ביוזמתכם. רק חשוב שיהיה תיעוד על אישור המסירה ותצהיר של השליח כאשר בבוא היום תצטרכו להציג אישור המצאה יהיה לכם הוכחה לכך.

התראה נט המשפט תביעה קטנה מסך פתיחה נט המשפט המצאה לנתבע בית המשפט תביעה קטנה

לאחר מכן יהיה עליכם לבחור באיזה בית משפט לתביעות קטנות תרצו להגיש את התביעה. כמובן איפה מגישים נתון לסמכות המקומית של תביעה קטנה בהתאם לחוק ולתקנות אך ככלל בהרבה מהמקרים כאשר מדובר בגוף גדול ניתן בבית המשפט שקרוב לביתכם.

מסך נט המשפט סמכות מקומית איפה לתבוע תביעה קטנה

על כן יש לבחור עיר והמערכת תשלים את יתר הנתונים למעט העניין: ספק לקוח, רכב, תיירות, שכירות, ספאם, נזקי גוף, אחר. לאחר בחירת נושא התביעה יופיע שורה של סכום התביעה אשר כפוף לגובה סכום מקסימאלי בתביעות קטנות שממנו נגזר גובה האגרה שיש לשלם לטובת הגשת התביעה

הוספת הצדדים לתביעה

לאחר מכן יש להוסיף את פרטי התובע באמצעות כפתור הוספה וכך גם הוספת פרטי הנתבעים בחלקו התחתון של המסך.

נט המשפט מסך פרטי הצדדים מסך פרטי הנתבע והתובע נט המשפט תביעה קטנה

העלאת טופס כתב התביעה והגשתו

לאחר מכן יידרש ממכם לעלות את טופס כתב התביעה על נספחיו, רצוי שהקובץ יהיה PDF ובגודל המתאים ושהכל יהיה בקובץ אחד עם הנספחים כפי שציינו בתחילת מאמר זה.

לבסוף יש לשלם את האגרה ובסופו יימסר לכם מספר תיק.

מפעם לפעם מומלץ להיכנס לראות תאריך לדיון ואם הצד השני הגיש כתב הגנה או ביקש משהו מבית המשפט.

קרא על: תביעה קטנה רשימת בתי המשפט ברחבי הארץ