תביעה קטנה- תביעה שכנגד

על מה אפשר לתבוע בתביעה שכנגד

מצב בו מוגשת כתב תביעה כנגד נתב עומדת בפני הנתבע 2 אפשרויות. הגשת כתב הגנה וגם הוא יכול לנסח תביעה שכנגד. זוהי תביעה עצמאית אשר עומדת בפני עצמה ומתקיימת עילה עצמאית בעניין.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

למשל באם התובע טוען שנגרם לו נזק לרכב אז גם הנתבע טוען שנגרם מצדו נזק לרכבו בשל רשלנות התובע.

תביעה שכנגד בתביעה קטנה מרחיקה לכת ומאפשרת לתבוע על נושאים לא קשורים כלל. כלומר אותו נתבע בגין נזק לרכב גם יכול לתבוע על חוב כספי שקיים לתובע כלפי הנתבע.

הרציונל העומד מאחורי כך הוא כי בית המשפט לתביעות קטנות רוצה לשמוע את הסכסוכים המתקיימים בין שני צדדים במקשה אחת בכדי לייעל את הדיונים. כמובן אם האיחוד לא יעיל בית המשפט בסמכותו להפריד את הדיונים.

מי יכול לתבוע בתביעה שכנגד

כעיקרון בית המשפט לתביעות קטנות מוגדר לטובת האזרח הקטן ועל כן נוצר מצב בו תאגידים וחברות בע”מ אינם יכולים לתבוע בבית המשפט לתביעות קטנות. אך עם זאת כאשר תובעים תאגיד יש לו אפשרות לתבוע שכנגד ובכך מתאפשרת לחברה לתבוע בתביעות קטנות. הסיבה לכך היא למנוע “סחבת משפטית” לטובת האזרח. זאת משום שאותו תאגיד יגיש תביעה נפרדת בבית המשפט השלום והדיונים לא יהיו חופפים ואותו אזרח שתבע יצטרך להמתין לבירור התביעה של התאגיד בכדי לקבל החלטה בתביעה הקטנה ובשל כך מאפשרים את האיחוד המלאכותי הזה.

סכום התביעה שכנגד

סכום התביעה הוא התקרה של התביעה הקטנה אך במידה ויש עודף ניתן לתבוע את העודף בערכאה אחרת.

מתי צריך להגיש את כתב התביעה שכנגד

אין צורך ברשות בכדי להגיש כתב תביעה שכנגד אלא ניתן פשוט להגיש אותו עם כתב ההגנה.

איפה מגישים את התביעה שכנגד?

מקום התביעה של התביעה שכנגד הוא במקום התביעה המקורית. יש לכתוב בכותרת המסמך כתב תביעה שכנגד ולהגיש ב-3 העתקים או בצורה מקוונת אונליין באינטרנט

איך מגיבים לתביעה שכנגד?

התובע המקורי מצדו עכשיו גם מהווה נתבע שכנגד ועל כן עליו להגיש כתב הגנה שכנגד. יש לו 7 ימים להגיש וזאת מהרגע שקיבל לידו את כתב התביעה שכנגד. במידה ולא יוגש כתב הגנה שכנגד לתבוע שכנגד תהיה האפשרות לבקש פס”ד בהעדר. על כן הנתבע שכנגד ממש צריך להתגונן כמו הנתבע המקורי.

עוד על תביעה שכנגד

תביעה שכנגד היא תביעה עצמאית כאמור ועל כן במידה והתביעה מקורית נידחת או נמחקת התביעה שכנגד שרירה וקיימת ותתברר עד תום.

הדיון בתביעה שכנגד יתרחש בדיון של התביעה המקורית, רק במידה ואיחוד הדיון יביא לסרבול ההליך בית המשפט ייעתר לפיצול מועדי הדיון.