תביעות קטנות גן ילדים

כאשר הורי הילדים מתקשרים עם גן פרטי ורושמים את הילד שלהם לגן ומשלמים מקדמה או חותמים על חוזה. לא פעם מגלים שההסכם דרכוני ולא הגיוני. בייחוד כאשר מעוניינים להוציא את הילד מהגן באמצע השנה או קבלת המקדמות חזרה לפני תחילת השנה או גם באמצע השנה.

עזיבת גן באמצע שנה

ילדים לעיתים לא מתאימים לכל גן וזאת בשל טיפול שאינו הולם את ערכי ההורים כמו פעילויות לא מספיק טובות. יחס לא ראוי לילדים ועוד. מכל מקום האם ניתן לעוז את הגן באמצע שנה היא תלויה במה כתוב בהסכם ומאידך מה מקובל ברמה העסקית ומה בגדר הסביר. בפסק דין ת”ק 39717-12-10 דותן זרקון נ’ מאיר:

לטעמי, הוראות ההסכם אינן ברורות וחד משמעיות. בסעיף 1 נרשם שיש מקום לחיוב בגין אותו החודש שבו ניתנת הודעה על הפסקה וכן בגין חודש נוסף. מאידך, בסעיף אחר נרשם שניתן לסיים את תקופת ההסכם בהודעה מוקדמת של חודש מראש. ההסכם נוסח על ידי התובעת, וממנו עולה חוסר בהירות באשר לתקופה שיש לשלם אם ניתנת הודעה מראש על הסיום. במצב דברים זה, אני סבורה כי יש לקבל את הפרשנות של הנתבעים, ולפיה יש לשלם עבור חודש מלא מראש. התוצאה היא שעל הנתבעים להשלים תשלום בגין 12 ימים.

ההסכם בכל מקרה עובר בחינה מדוקדקת של בית המשפט בעניין החוקיות שלו בעיקר דרך חוק חוזים אחידים אשר מורה על המנסח חוזה אחיד לעשותו לא בצורה דרכונית מבלי לנצל את הצרכן ובעיקר בית המשפט יבחן את מכלול הנסיבות במקרה הנקודתי, בדומה לפסיקה הבאה:

“עם זאת, כפי שציינתי, מאחר שהוראות ההסכם פתוחות לפרשנות לכאן ולכאן, ואני מוצאת שפרשנותם של הנתבעים מסתברת באותה מידה כמו פרשנות התובעת, אני מוצאת לפסוק פיצוי בגין 12 ימים נוספים בלבד. אציין כי פרשנותם של הנתבעים אף מתיישבת עם מהותו של החוזה. מדובר בהסכם לטיפול בילד רך בשנים. משפחתון אינו מקום לימוד מסודר שבו שנת הלימודים מתחילה בתאריך קבוע ומסתיימת בתאריך קבוע. אין כל מניעה, בעת שמתפנה מקום, להתארגן להכנסת ילד אחר באמצע החודש או בפרק הזמן של שלושים הימים, ועל כן אין כל סיבה כלכלית להתראה של כמעט חודשיים מראש.

כאשר הניסוח בחוזה לא יהיה ברור מספיק בית המשפט יפעיל שיקול דעת משפטית ויעמוד על אומד דעת הצדדים ומה נחשב במתחם הסבירות. במקרה של התראה מראש חודש הוא זמן סביר כמובן תלוי באיזה תקופה של השנה.

כיצד נכון לבצע ביטול חוזה עם גן ילדים?

תבינו על מה חתמתם, תאספו ועיינו במסמכים שחתמתם עליהם. אתרו את הסעיף של התראה מוקדמת ובידקו כמה זמן מראש יש עליכם להתריע לגן על עזיבת ילד באמצע השנה. לאחר מכן הבינו אם מדובר בזמן סביר. במידה ולא פנו לגן בבקשה לקבל את יתר ההמחאות חזרה. אם נתקלתם בסירוב הוציאו מכתב התראה אשר מסביר את הזכויות שלכם. אם גם זה לא עוזר יש לפנות לבית המשפט, ניתן גם בתביעה קטנה.

יש לתעד הכל ורצוי לא לבטל את ההמחאות אלא להמתין להכרעת בית המשפט בעניין.

הודעה מוקדמת גן פרטי

ברגע שינכם מחליטים שהילד עוזב את הגן כתבו מכתב לגן אשר נותן להם התראה של חודש ימים לכל היותר. גם אם הילד שלכם מחוץ לגן והפסיק להגיע יש לשלם על אותו חודש וזאת בכדי לתת לגן זמן התארגנות. לאחר מכן בקשו את ההמחאות. בכל אופן ההודעה המוקדמת בכתב מעגנת את הזמן הרשמי בו הילד שלכם עזב את הגן.

החזר דמי רישום לגן פרטי

כאשר הגן דורש דמי רישום בכדי לשמור מקום לילד בגן  ניתן לעיתים לקבל את הדמי רישום חזרה וזה בדרך כלל כאשר מספיק זמן מראש מבטלים את הרישום. זמן סביר הוא שבוע לפני תחילת שנת הלימודים. אם תודיעו בשלב מאוחר יותר יש היגיון באי החזרת דמי ברישום. כמובן שאם זה קורה לאחר תחילת השנה ההסכם נכנס לתוקף ויש להישמע להוראות ההסכם.

שלב הפניה לבית המשפט לתביעות קטנות

כאשר אין מנוס יש לפנות לבית המשפט, ניתן בתביעה קטנה. טרם התביעה ניתן להוציא מכתב התראה שפעמים רבות לא עוזר. יש לנסח את התביעה על החזר כספי על שיקים שנפדו שלא כדין. כיוון שפעמים רבות הגן פודה את ההמחאות שמיתנו לו. יש להמתין לדיון ולטעון את הטענות ולהסביר את מכלול הנסיבות של המקרה. רצוי להגיע מוכן לדיון ולנסח את התביעה באמצעות עורך דין.

התייחסות בית המשפט לתביעות עם הסכמים והפרות חוזה גן ילדים

בית המשפט ראשית יבדוק קיום הסכם ויעניין בו. במידה והסעיפים נוגדים את האינטרס הציבורי או מהווים סעיף פסול או תנאי מקפח בחוזה אחיד יורד הסעיף ומנוסח סעיף סביר אחר על ידי בית המשפט במקום.

קראו על: מדריך תביעות קטנות