מדיניות אתר אינטרנט ופרטיות

הרבה שואלים אותנו מה זה מדיניות אתר אינטרנט ופרטיות, אנחנו ננסה לעשות קצת סדר בנושא. 

יש לעשות הפרדה בין תקנון אתר ומדיניות פרטיות, כאשר תקנון אתר מסדיר את כלל השימוש באתר של מה מותר, מה אסור,

מה הזכויות של המשתמש ומה החובות (משהו שכבר דנו פה) והוא כולל את מדיניות הפרטיות בתוכו.

לעומת זאת מדיניות פרטיות המטרה היא להצהיר מה הנוהל של האתר לגביי המידע שאוספת על המשתמשים וכיצד היא משתמשת בו.

התמונה שהכנו עבורכם ממחישה את מערכת הגומלין בין המסמכים השונים הנדרשים לאתר אינטרנט.

יש לציין שלעיתים הכל מאוגד למסמך אחד. רצוי שיהיה במסמך הזה תוכן עניינים מסודר אשר מקפיץ את המשתמש לאזור הרלוונטי במסמך.

זאת בכדי ליצור מסמך אחד ארוך שהוא ידידותי למשתמש.

נושא הפרטיות באינטרנט עבר שינויים מהותיים בשנים האחרונות בארץ ובחו”ל.

זאת משום שטרם חיקוק החוקים זכויות הפרטיות של המשתמשים היו להפקר- מסחור מידע אישי, אי דיווח וגילוי למשתמשים מה עושים עם המידע שלהם.

מכיוון שבזמנו למשתמשים לא הייתה מודעת רבה בנוגע לסכנות הטמונות באינטרנט וכיצד מידע רגיש ואישי יכול להגיע לידיים זרות

וכיצד מידע רב אודות משתמשים רבים יכול להוות גם חדירה לפרטיות. החלו להטיל מגבלות שונות.

למשל יש צורך לרשום מאגר מידע אצל רשם מאגרי המידע כשנאסף מידע רגיש אודות המשתמשים. ללא הרישום העסק חשוף לקנסות.

אפשר גם להסתכל על המונח מדיניות פרטיות באופן כוללני יותר

בו אנחנו שואלים מה המדיניות של האתר האינטרנט בשלל הנושאים שדורש ממנו החוק ומעבר.

אך המונח פחות בשימוש ומה שיותר שגור בלקסיקון בישראל הם המונחים תקנון אתר, תנאי שימוש, מדיניות פרטיות.

ניסיו להראות לכם בתרשים את היחס בינהם. 

ההבחנה בין מה דורש החוק למה כדאי עוד להסדיר הוא חשוב.

יש חובה ליידע את הלקוח לפי חוק הגנת הצרכן שהוא יכול להחזיר את המוצר תוך 14 יום מיום הרכישה.

אך אין כל חובה לכתוב כי האתר מסיר כל אחריות מתוכן המפורסם באתר.

עו”ד טוב בתחום התקנונים יידע מה רצוי לכתוב גם אם אין חובה כזאת.

זאת בכדי למנוע תביעות עתידיות בגין נושאים שלא נכתבו או לא היו מספיק ברורים.