רישום שיעבוד במשרד המשפטים

עו"ד גבריאל בנטוב הקמת עסק, כללי 0 תגובות

תקנון אתר

 רישום שעבוד ברשם החברות- למה, איך, מתי כמה והיכן? כל מה שצריך לדעת

במאמר זה נסקור את תהליך רישום שיעבוד ונגדיר את כיצד יש לעשות את הרישום ומה התהליך דורש. ככלל לאחר הקמת חברה ניתן לרשום שיעבודים של שם החברה.

מהו שיעבוד ומה מטרתו?

שיעבוד הוא כלי משפטי אשר מאפשר להבטיח החזרת הלוואה / חוב. כאשר ההלוואה לא נפרעת בעל החוב יכול להיפרע מאותו נכס משועבד.

מה ניתן לבצע רישום שיעבוד?

תלוי בבעל החוב ומה המדיניות ניהול הסיכונים שלו אבל ניתן לשעבד מכונות, דירות, מכוניות ועוד.

אצל מי כדאי לרשום את השיעבוד?

יש צורך לתת פומביות לשעבוד, קיים רשם שיעבודים אשר מאפשר רישום המשכון. ניתן לרשום ברשם המשכונות , בדרך כלל משכנתא. רשם המשכונות נמצא חלק ממשרד המשפטים ביחידת התאגידים. מקום נוסף אשר מחזק את הפומביות של הבטוחה הוא רישום שיעבוד ברשם החברות. זאת הסיבה שמשכנתא לעיתים רשומה גם ברשם החברות כשיעבוד. עוד ספר פומבי בו רשום המשכון ולא ניתן לטעון כי לא היה פומביות על הבטוחה.

סוגים נוספים של מרשמי שיעבוד

ישנו גם מרשם שעבודים של משרד הכלכלה והתעשייה אשר מדבר על אגודה שיתופית ואת זכותה לרשום את נכסיה.

סוגי השעבודים

שיעבוד צף הוא שיעבוד כללי על כל נכסי החברה לעומת זאת שיעבוד ספציפי (שסל”ן) הוא שיעבוד על נכס מסוים למשל מכונה מסויימת. יש חשיבות אילו נכסים משעובדים וכיצד רושמים אותם. לכן חשוב לעשות את רישום השיעבוד עם עו”ד. להתייעצות עם עו”ד באינטרנט >>

מה קורה שחברה משעבדת נכס?

כאשר חברה קונה נכס מסוים ולא אדם פרטי, המלווה ירשום שיעבוד בשני מקומות. אחד ברשם השיעבודים של רשם החברות. וברישום נוסף שהוא רלוונטי טרקטור- רישום הנדסי, רכב במשרד הרישוי וכיוצא בזה.

מה קורה אם לא רושמים שיעבוד במשרד המשפטים / רשם החברות?

ס’ 188 לפקודת החברות מורה כי במידה ולא נרשם השעבוד לא יהיה תוקף כלפי נושים של החברה וכלפי המפרק. זאת במצב בה החברה בהליכי פירוק. את השעבוד יש לרשום תוך 21 יום מרגע יצירת השעבוד.

כל חברה יכולה לרשום שעבוד?

אם חברה שרשומה כמפרת חוק לא תוכל לרשום שיעבוד, אלו הם חלק מהדרישות בכדי לרשום שעבוד של חברה במשרד המשפטים.

איך רושמים בפועל שיעבוד אצל רשם החברות / משרד המשפטים?

פונים לרשם החברות בבקשה מתאימה כפי שמפורטת מטה:

רישום שיעבוד מה צריך איור

טבלה רישום שיעבוד מה צריך

המסמכים הדרושים לרישום שיעבוד

  1. חוזה שעבוד חתום על ידי הצדדים – המלווה והלווה. חובה לכלול פסקת שיעבוד בהסכם אשר כותבת באופן מפורש כי החברה משעבדת את הנכס לטובת המלווה.
  2. טופס 10– מסמך המפרט את השעבוד

יש לצרף כל מסמך שיצר את השעבוד כמו שטר שעבוד, אגרת חוב, משכנתה, שטר משכון, חוזה. אלו הם היעבודים הניתנים לרישום (ס’ 178 לפקודת החברות):

שעבוד מן המנויים להלן, שיצרה חברה רשומה בישראל, יהיה בטל כלפי המפרק וכל נושה של החברה, במידה שהוא מטיל ערובה על נכסיה או מפעלה, זולת אם פרטי השעבוד שנקבעו והמסמך היוצר אותו או מעיד עליו, אם היה מסמך כזה, נמסרו לרשם או נתקבלו אצלו, בדרך ובמועד האמורים בסעיף 179, לשם רישום כנדרש לפי פקודה זו; ואלה השעבודים:

(1) שעבוד בערובה לאיגרות חוב, לרבות שעבוד צף או שעבוד של הון מניות שלא נדרש תשלומו, של דרישות תשלום שטרם נפרעו ושל מוניטין;

(2) שעבוד נכס מקרקעין בכל מקום שהוא, או ענין בנכס כאמור;

(3) שעבוד נכס מיטלטלין, כשאין הנכס מוחזק בידי הנושה;

(4) שעבוד חובות לקוחות;

(5) שעבוד אניות או חלקים בהן;

(6) שעבוד פטנטים, רשיונות לפי פטנטים, סימני מסחר או זכויות יוצרים.

(ב) ניתן לחברה מסמך סחיר כערובה לחובות לקוחות, והחברה הפקידה אותו כערובה לקבלת הלוואה, לא יראו את ההפקדה כשעבוד חובות לקוחות לענין סעיף זה.

(ג) היה שעבוד בטל כאמור בסעיף קטן (א), אין בכך כדי לפגוע בחוזה או בהתחייבות להחזיר את הכסף המובטח בשעבוד, ופרעון כסף זה יחול מיד.

  1. מלווה שהינו אזרח זר- יש לציין את מספר הדרכון, שם בלועזית והמדינה בה הוצא הדרכון.
  2. אם עבר יותר מ-21 יום ועד שנה מיצירת השיעבוד ניתן לבקש הארכת מועד לרישום שיעבוד.
  3. אם עברה יותר משנה יהיה צורך בתצהיר לתמיכה בבקשה להארכת מועד רישום שיעבוד, אישור עדכני של הצדדים לתוקפו של הסכם השעבוד.
  4. אישור של החברה המלווה כי לא עשתה כל התחייבות נוגדת על הנכס המשועבד וכי אין בהארכת המועד פגיעה בצדדים שלישיים.

זמן הטיפול

המסמכים עוברים בדיקות אצל הגורמים הרלוונטיים במשרד המשפטים. נשלח מכתב אישור תוך מס’ שבועות לכתובת החברה. אם הבקשה מסורבת מגיע מכתב עם נימוק ויש לפעול לפי דרישות רשם החברות במקרה כזה.

רצוי לעשות זאת עהס, התחילו בתהליך רישום שיעבוד באתרנו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *