מהו הסכם שותפים ומטרתו?

עו"ד גבריאל בנטוב הקמת עסק, כללי 0 תגובות

הסכם מייסדים

הסכם שותפים הינו מסמך מחייב אשר הצדדים חותמים עליו ומסדיר את מערכת היחסים- החובות והזכויות של כל אחד מהשותפים בשותפות. את השותפות ניתן לרשום ברשם השותפויות בכדי שתקבל תוקפי פומבי.

למה חשוב להקפיד לעלות על הכתב את הנושאים החשובים ומה חשוב לדעת?

בתחילת השותפות והקמת העסק הנכם מתלהבים מאוד מהפעילות והרעיון. הנכם מעוורים וחושבים רק על תרחישים חיובים. הצעד הבוגר והנכון הוא להבין שאם מעוניינים להגדיל את סיכויי הצלחת השותפות יש לשבת ולחשוב על תרחישים חיובים פחות ולייצר “תיאום ציפיות” אשר יעלה על הדף וייחתם בתצורה של הסכם שותפות שנעשה על ידי עורך דין להסכם שותפים. שיחת תיאום הציפיות יכולה למנוע בהמשך המון חיכוכים ולמנוע הגעה למבוי סתום ולהבין מה הצד השני באמת חושב על השותפות ואיך הוא רואה אותה. יכול להיות גם שתגלו בתהליך שהצדדים רואים בצורה שונה את השותפות ועדיף לגלות זאת עכשיו מאשר מאוחר יותר כאשר הנכם מושקעים בהון רב בשותפות.

קונטרקטו – שירות משפטי אונליין
 לפרטים צלצלו 072-213-1092 

להימנע מסכסוכים עתידיים אפשריים בין השותפים, אפשרי?

כל מטרת ההסכם שותפות כאמור היא להסדיר תרחישים שהצדדים לא חשבו עליהם ורצוי להסדירם בכדי למנוע עליה על שרטון של השותפות בשלב מאוחר יותר. תחושות רבות עולות במהלך השותפות בעיקר חוסר וודאות, חוסר אמון, אי הוגנות והכל בהתאם לתגמול היחסי של כל שותף ברמת תרומתו לשותפות. דברים גם יכולים להשתנות עם הזמן. שותף שבהתחלה מאוד מתלהב ומשקיע לאחר מכן משקיע פחות ורצוי לעשות התאמות בכדי למנוע מירמור מהשותפים האחרים. על כן רצוי להכניס מנגנונים שונים כמו המוזכרים מטה בכדי למנוע הגעה לבית המשפט ולהתנהל בכבוד גם כשלא מסתדרים.

ההבדל בין הסכם שותפות לשותפות מוגבלת?

שותפות מוגבלת היא כזאת שאחד השותפים אינו שותף פעילה אלא אותו שותף מוגבל לנהל באופן פעיל את השותפות. שותף מוגבל אינו חב באופן אישי בפעולות השותפות אך במידה וינהל אותה באופן צמוד יכול להיחשב כאחראי אישי להתנהלות השותפות.

ההבדל בין הסכם מייסדים להסכם שותפות?

הסכם מייסדים מחייב הקמת חברה על כל המשתמע בכך ובחרה בין היתר יש בעלי מניות אשר הופכות את ההתמסדות לשונה בתכלית. רצוי לשקול את שתי האפשרויות טרם קבל החלטה ולהתייעץ עם עורך דין להסכם שותפים.

הסעיפים החשובים שיהיו בשותפות?

מכלל הסעיפים המפורטים מטה בעיניו הסעיפים החשובים הם: מינוי מגשר, מנגנון יישוב סכסוכים, קביעת הערכת שווי, תרומתו של כל שותף והגדרה מדויקת של תפקידו, שקיפות ומועד משיכת הכספים, חלוקת העבודה, באיזה מצב יתבצע דילול ועוד.

בכדי שימשיך העסק לתפקד יש צורך להכניס את הסעיפים הללו להסכם:

שם השותפות

יש מספר מגבלות לבחירת שם השותפות:

(א) לא תירשם שותפות בשם המכיל את –

(1) המלים בערבון מוגבלאו בעמ“;

(2) שם או תואר שיש בו כדי לרמז על חסות המדינה או על קשר עם הממשלה;

(3) המלים בנקאו בנקאותאו לשכת המסחראו כל חיקוי להן, אלא אם נתקבלה על כך תחילה רשות מאת שר המשפטים.

(ב) לא תירשם שותפות בשם שבו רשומה כבר בישראל חברה או שותפות קיימת או בשם דומה לשמה עד כדי להטעות, אלא אם אותה חברה או שותפות עומדת בפירוק והודיעה, בדרך שדרש הרשם, על הסכמתה לנטילת שמה.

(ג) שותפות שנרשמה, מתוך אי זהירות או מסיבה אחרת, בשם כאמור בסעיף קטן (ב) בלי הסכמה, רשאית לשנות את שמה.

לרשם יש סמכות לסרב:

היה הרשם סבור, ששותפות מבקשת ליטול לה שם למטרה לא  כשרה או לענין של מרמה, רשאי הוא לסרב לרשמה באותו שם.

מתי בית המשפט יתערב בשם השותפות:

שותפות הטוענת שאדם, שותפות, אגודה או חברה נטלו להם את שמה, או שם דומה לשמה עד כדי להטעות, וכל אדם, שותפות, אגודה או חברה הטוענים ששותפות פלונית נטלה לה את שמם או שם דומה לשמם עד כדי להטעות, רשאים לבקש מבית המשפט למנוע את השימוש בשם ובית המשפט רשאי לעשות כן, זולת אם הנדרש להימנע מן השימוש הוכיח שזכותו להשתמש בשם הנדון קודמת.

כמובן שהשותפות יכולה לשנות את שמה:

(א) שותפות רשאית, באישור הרשם, לשנות את שמה.

(ב) שינוי שמה של שותפות אינו משפיע על שום זכות או התחייבות ואינו פוגם בשום הליך משפטי שלה או נגדה.

עורך דין להסכם שותפים

הגדרת אחריותחלוקת האחריות בין השותפים

בכדי ליצור סדר ולמנוע הפתעות בתפקוד השותפים , רצוי להגידר מה התפקיד של כל שותף. לא רק ברמת הכותרת אלא ניתן אפילו לחייב בשעות עבודה, מטרות, אבני דרך ועוד.

למשל אם שני שותפים מתכנת ויזם מאחדים כוחות לפיתוח אפליקציה, ניתן להגדיר שהמתכנת יגיע תוך זמן מסוים לפיתוח מהדורה ראשונה של האפליקציה, בשלב זה יקבל עוד אחוזים בשותפות. כך באופן הדרגתי אותו שותף מתכנת יקבל אחוזים רבים יותר בשותפות.

דוגמא נוספת היא המנהל הכללי השותפות עליו להיות נוכח בבית העסק ולנהל את העובדים, לטפל בלקוחות, לשלח מוצרים ועוד. כל אלה ניתן לכתוב ובנוסף ניתן להגדיר את שעות פעילות של בית העסק. מעבר ניתן לכתוב כי כל הצדדים יפעלו באמון, מקצועיות ויש להם את הניסיון הדרוש שכך הסעיף חוסה על הגדרת האחריות של הצדדים כי יפעלו לטובת השותפות ויש להם את הכלים והניסיון הדרוש לבצע את התפקיד המוגדר.

יש להגדיר בהסכם שותפים את מערכת היחסים החוקית בין השותפים לבין העסק

ככל שאחד השותפים הוא עובד עם משכורת, יש לערוך הסכם עבודה מסודר אשר מגדיר בדיוק מהי המשכורת שיקבל ומה תפקידו של אותו שותף. ככל שהשותף מפסיק עם פעילתו הוא יפוטר ויחסי העבודה יסתיימו והוא יישאר רק בגדר שותף בלי האפשרות למשוך משכורת. זאת בכדי לפנות תקציב לטובת תשלום עובד שתורם לשותפות ומגיע לו משכורת.

מטרת השותפות

מטרת השותפות חשובה, כיוון שהיא מגדירה לשם מה מוקמת השותפות ומאפשרת גזירת יעדים בהמשך לפעילות השותפות. הכל כנגזרת מכיצד הגדירו את הצדדים במטרת השותפות. מכאן אפשר להגדיר תפקידים, היקפי תפקידים, נפח הפעילות, גיוס השקעות ועוד.

תקופת השותפות

שותפים לעיתים יש להם מטרות שונות, ישנם שותפים אשר מעוניינים לגרוף רווח בזמן קצר ובמידה ותרחיש זה אינו מתממש הם מעוניינים לסיים את השותפות. לכן סעיף של הגבלת תקופת השותפות הוא רלוונטי עבורם וחשוב להסדיר זאת כבר בהסכם בכדי למנוע פער בציפיות.

ניהול השותפות

ניהול שותפות מתרחש על פי ההסכם ולעיתים יש מקרים של אי ודאות בהם יש להיות יצירתיים. לא בהכרח תמיד צריך להיצמד להסכם ויש לפעול בשיקול דעת

חלוקת נטל העבודה ותפקידים בין השותפים

במצבים של חוסר הוגנות בחלוקת העבודה בין השותפים יכול להיווצר מרמור רב ולגרום לשותפות להתפרק. לכן יש לנסח מנגנון שמאפשר לשותף עם יותר אחריות ואשר מקדיש יותר שעות עבודה להיות מתוגמל. ניתן לעשות זאת על ידי תלוש משכורת לשותף שעובד. מעבר לכך ניתן לעשות הפרדה בתפקידים כמו למשל שאחד יהיה אחראי על פיתוח המוצר וניהול עובדי הפיתוח לעומת מישהו שיהיה אחראי על השיווק והאדמיניסטרציה. בהסכם יהיה כתוב שעות העבודה של כל אחד והשכר שיקבל בהתאם להסכמות וליכולותיו אשר מביא לשולחן.

איך מתחלק הקניין שמצטבר במהלך השותפות

נכסים רבים מצברים במהלך השותפות בדות של מאגר נתונים, רשימת לקוחות, לוגו, מוניטין, נכסים, פטנטים ועוד. יש ליצור מנגנון בו מחלקים בצורה הוגנת את הנכסים. למשל אחד ייקח את הלקוחות והשני את המותג והמוניטין. במידה ולא מצליחים להגיע להבנות בנוגע לנכסים שלא נצפו יש למנות רואה חשבון ו/או מומחה אחר אשר יעריך את השווי ויחליט למי יילך ויבצע איזונים בשווי. ניתן גם להסכים על עריכת הגרלה אם אין הסכמה.

השקעה נוספת בפעילות השותפות

קיימים מחלוקות רבות באם לאחר שנה יש להשקיע סכום כסף נוסף בכדי להרחיב את הפעילות או לעבור תקופה קשה ולאפשר לשותפות לשרוד. במצב כזה רצוי לחייב את הצד שאין לו בנמצא מזומנים לדלל את אחזקותיו וכן לאפשר את ההשקעה הנוספת בשותפות. השאלה היא כיצד ייקבע הדילול. במצב כזה רצוי כבר מראש, בהסכם, לקבוע את חישוב השווי על ידי רואה חשבון. כמובן שלעיתים לא ניתן להעריך מראש אבל לפחות למנות מישהו אובייקטיבי שמקובל על שני הצדדים אשר יחליט על גובה הדילול בהתאם להשקעה.

מועד משיכת הרווחים מהשותפות

לעיתים חלק מהשותפים צריכים מזומנים מזומנים לפיעלות אחרת שמחוץ לשותפות, על כן הינם מעוניינים לרוקן את קופת השותפות ולמשוך את רווחי השותפות. אך שותפים אחרים מעוניינים להזרים כסף נוסף לתוף פעילות השותופות ומעוניינים להשאיר את ההון בקופת השותפות. במצב כזה חשוב להסדיר מה רוב הקולות שדרוש לשם ביצוע פעולה כה מהותית של משיכת מזומנים. ניתן לקבוע שדרוש מעל 66 אחוז של קולות לשם קבלת ההחלטה ומעל סכום מסוים יידרש רוב זה. אפשרי להוסיף כי פעם בשנה בהתאם לביצועי השותפת תהיה התכנסות ובהצבעה בנוגע לחלוקת רווחים. במקרה בו כל השותפים מקבלים גם משכורת הדבר מתאפשר אחרת שנה זה יותר מדי זמן להמתין לקבלת רווחים מהשותפות.

מכירת אחזקות אחד השותפים בשותפות

יש חשש שיישארו השותפים עם אדם שכלל לא רוצים בשותפות. על כן קיםם חשש כי יאבדו את הזהות של השותפים בשותפות

חלוקת האחריות בין השותפים

מצב בו אחד השותפים אין לו מקורות להביא עוד כסף למען השותופת ויתר השותפים ברוב קולות מחליטים שיש צורך בהשקעה נוספת. האם אותו שותף שאין לו את המקרוות הפיננסים יאבד חלקים מהשותפות שלו לטובת יתר השותפים? זו שאלה מהותית כיוון שהמקרה הוא רווח. אם לא צופים מראש את המהלך הזה ומסדירים אותו בין הצדדים ניתן להגיע למבוי סתום בשותפות. כאשר אחד השותפים לא רוצה לאבד את חלקו בשותפות ומתחיל לחבל בשותפות.

זכות סירוב ראשונה והגנה על השותפים
במצב של ניסיון מכירה שלא אחד הצדדים את החלק שלו לשותף חיצוני, בכדי למנוע שהשותפים הותיקים ימצאו עצמם עם שותף חיצוני שכלל לא בחרו נוצר נוהג להכניס להסכים זכות ראשונים של השותפים ותיקים לקנות את החלק של השותף הפורש במחיר של השותף החיצוני שהציע. כלומר לנסות להשוות את ההצעה. אפשרות אחרת היא לאפשר את זכות ההטרפות Tag Along ולאפשר לשותפים להצטרף לעסקה של השותף הפורש במכירת חלקו לצד שלישי. אפשרות אחרת היא הכנסת סעיף Drag Along חובת ההצטרפות אשר מחייבת מהמיעוט להצטרף לרוב לעיסקת מכירה ובכך השותפים הותיקים מצטרפים בכוח לעסקה.

ניהול ספרי חשבונות של השותפות

עקב ניהול ספרים חד צידית בשותפות לעיתים לא ניתן לדעת על מה יצא כסף של השותפות מהשותיפ האחרים. על כן כדאי להגדיר סכום קבוע מראש שיהווה משכורת שיופרש מהשותפות לטובת השותפים. סכום שאינו פוגע בהמשך תפקוד השותפות אך גם נותן שליטה על ההוצאות. רצוי שההוצאות יהיו מחשבון משותף של השותפות אשר מחייב בסכומים מסויימים את החתימה של כל השותפים. רצוי גם לאפשר לכל השותפים גישה לספרים ולדחו”ת בכדי תהיה שקיפות מלאה לתפקוד השותפות.

קבלת החלטות בשותפות ביום ביום

בכדי לתת לשותפות להתנהל במי מנוחות ובצורה חלקה לא צריך על כל נושא הסכמת כל השותפים. לשם כך יש חלוקת תפקידים ואמון בין הצדדים. למשל ניתן להגביל את גובה הסכם ל-1000 ₪ שעד לסכום הזה לא יזקק אישור של יתר השותפים וזאת בכדי לא לתקוע את השותפות. יתרה מכך, פיטור עובד יהיה בסמכות מהי שאחראי לנהל את העובדים. לא חייבים אישור של יתר השותפים לנושא.

אי תחרות

מנגנון שמירת הסודיות ואי תחרות בעסק

הסכם סודיות בשותפות הוא חשוב מאוד ויש לנסח אותו בצורה מקצועית ולקחת בחשבון את כל שלל הנושאים הסודיים של השותפות. למשל מסד לקוחות, האם הלקוחות הם חומר סודי של השותפת או שמא שותף אשר עוזב יכול להעתיק את מסד הלקחות ולהתחיל לשדל אותם לעבור לחברה המתחרה החדשה שלו? במקרים רבים יש חלוקה מאוד ברורה איזה מן נכסי החברה לרבות הקניין הרוחני, רשימת לקוחות, מותג ועוד נשארים בשותפות המקורית ואיזה חלק נלקח עם שותף ספציפי. כמובן שהכל מגולם בשווי כמה יהיה שווה אחוזי השותף בעת היציאה מהשותפות. על כן חשוב מאוד להסדיר את הסכם הסודיות.

בעת עזיבת השותפות יש מתח גבוה בין חופש העיסוק לאי התחרות, אפשר להגביל באופן מידתי כמו להגביל לזמן קצר יחסית כמו תקופת צינון או להגביל לאזור מסוים שאינו בתחום השותפות ועוד.

צריך הסכם סודיות? פעילות ללא הסכם סודיות חושפת את העסק שלך לאינספור סיכונים. פנו אלינו להסכם שותפים המותאם בדיוק לצרכי העסק שלכם!

מבוי סתום עקב אי הסכמה

במצב כזה בו השותפות תקועה יכולים הבנקים ומקורות אשראי אחרים להקשיח את עמדתם כיוון שרואים בשותפות כבעל סיכון גבוה יותר להתפרקות. לכן חשוב להימנע מלהגיע לכך ורצוי לעשות את ההסכם עם עורך דין להסכם שותפים.

אחד השותפים חוח נפטר או סובל מאבדן כושר עבודה

במקרה כזה האם מוצדק שאותו שותף ימשיך להיות שותף זהה ולמשוך מהקופה המשותפת בזמן שאינו עושה את המוטל עליו בשותפות. בשותפות אין בשונה מחברה חלוקת דיווידנדים מול משכורת. לכן רצוי לעלות על הכתב כזה מנגנון אשר מפריד בין משכורת חודשים לקופה המשותפת המצטברת בחשבון הבנק של השותפות.

מנגנון פתרון מחלוקות

מעבר לכל מקרה והמנגנון שלו אשר עורך דין להסכם שותפים יבנה עבורכם. רצוי למנות מגשר/בורר שמוסכם על הצדדים שבעת מחלוקת תיעשה פנייה אליו.

פירוק השותפות

אם הוקמה לתקופה קצובה – בגמר התקופה;

אם הוקמה למטרת עסקה יחידה או עסק אקראי בתום העסקה או העסק

אם הוקמה לתקופה לא מוגדרת ברגע שאחד השותפים מודיע לשאר השותפים על כוונתו לפרק את השותפות.

כל האמור לעיל הינו בכפוף להסכם שבין השותפים.

פירוק שותפות לתקופה לא מוגדרת יהיה בתאריך שמסר השותף ואם לא ציין השותף תאריך ייראו את תאריך ההודעה כמועד סיום השותפות

פירוק בשל מקרה מוות או פשיטת רגל:

מת אחד השותפים או הוכרז פושט רגל תפורק השותפות לגבי כל השותפים, והכל בכפוף להסכם שביניהם. במצב זה רצוי שבהסכם יהיה כתוב כי המשפחה יורשת את החלק של המת ויוכלו להיכנס לעבוד בשותפות אך זהו הסדר שניתן להגביל אותו מראש אם צד מסוים לא מעוניין למצוא את עצמו שותף עם ילדי או בני הזוג של השותף המקורי שנפטר. יתרה מכך רצוי להסדיר ולעדכן את ביטוח החיים של השותפים בכדי שהביטוח ישלם למשפחה של המנוח (העזבון) את החלק היחסי בשותפות והשותפים שבחיים ייהנו מאחזקה מלאה בשותפותץ

פירוק בשל שעבוד:

הניח אחד השותפים שחלקו בשותפות ישועבד לפי פקודה זו בשל חובו הפרטי, רשאים שאר השותפים לפרק את השותפות.

פירוק בעקבות מעשה אסור:

שותפות תפורק אם קרה מקרה העושה את ניהול עסקיה או את פעולתם של השותפים בניהולה למעשה אסור.

פירוק על פי בית המשפט:

בית המשפט רשאי, על פי בקשת שותף, לצוות על פירוק השותפות באחת מאלה:
(1) הוכח להנחת דעתו של בית המשפט שאחד השותפים הוא דרך קבע לא שפוי בדעתו; בקשה זו תבוא מאת מי שזכאי לטעון לאותו שותף או מאת אחד השותפים האחרים;
(2) אחד השותפים, שאיננו המבקש, נעשה מטעם אחר נטול כושר דרך קבע למלא את המוטל עליו לפי הסכם השותפות;
(3) אחד השותפים, שאיננו המבקש, אשם בהתנהגות שלפי דעת בית המשפט, בהתחשב במהות עסקי השותפות, עלולה להשפיע לרעה על ניהול עסקיה;
(4) אחד השותפים, שאיננו המבקש, מפר במזיד או דרך קבע את הסכם השותפות, או מתנהג בענינים אחרים הנוגעים לשותפות בדרך שאין לשותפים אחרים אפשרות מעשית סבירה להמשיך עמו בניהול עסקי השותפות;
(5) אי אפשר עוד לנהל את עסקי השותפות אלא בהפסד;
(6) כל אימת שנוצרו נסיבות העושות, לדעת בית המשפט, את פירוק השותפות למעשה של צדק ויושר.

קצת בירוקרטיה:

חובות דיווח של שותפות כללית ומוגבלת:

החומר אינו מהווה ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו, רצוי להתייעץ עם עורך דין להסכם שותפים.

על המחבר

עו"ד גבריאל בנטוב

שותף מנהל במשרד בנטוב בוגר תואר LL.B, אוניברסיטת בר אילן. התמחה במשרד עו"ד אברהם בר. בעל נסיון רב ביזמות והיכרות עם סצנת הסטארטאפים. עריכת חוזים, לטיגציה, תקנונים, לשון הרע, דיני אינטרנט, זכויות יוצרים ועוד.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *